Khách sạn Sông Hàn

booking now

Liên hệ

trang trí 2
 • địa chỉ
  Địa điểm
  14 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng
 • điện thoại
  Hotline
  +84 2363 525 666
 • fax
  Fax
  +84 2363 821032
 • email
  Email
  sm@songhanhotel.com.vn
Gửi phản hồi