Khách sạn Sông Hàn

booking now

TIỆC TRI ÂN NHÂN VIÊN

trang trí 2

"TIỆC TRI ÂN NHÂN VIÊN"
Đây là những hình ảnh của buffet đại gia đình, ngày mà tất cả các quản lý và trưởng bộ phận đích thân phục vụ cho nhân viên của mình như một lời cảm ơn đến những cố gắng, nỗ lực và cống hiến của từng nhân viên trong suốt thời gian qua. 
Ở Danang Han River Hotel, mọi nỗ lực của nhân viên luôn được quan tâm và tưởng thưởng một cách xứng đáng.