Khách sạn Sông Hàn
booking now

Contact with us

trang trí 2
 • địa chỉ
  Address
  14 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng
 • điện thoại
  Hotline
  +84 2363 525 666
 • fax
  Fax
  +84 2363 821032
 • email
  Email
  sm@songhanhotel.com.vn
FEEDBACK